Požadujeme realizaci konkrétních opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn

Požadujeme realizaci konkrétních opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn

Na zasedání zastupitelstva města Olomouce 9.3. Klimatická koalice Olomouc znovu vyzve zastupitele města Olomouce k podpoře konkrétních návrhů na zmírnění dopadů klimatické krize. Všem zastupitelům města byl doručen třináctibodový seznam, zahrnující opatření například v oblasti energetiky, ochrany krajiny a zemědělské půdy, nakládání s vodou a územního plánování.

Kromě konkrétních opatření obsahuje seznam organizační zajištění těchto změn, včetně zřízení klimatického komise a zapojení odborníků do její činnosti. Občané by také měli mít možnost dozvědět se na jednom informačním místě vše potřebné, včetně informací o možnostech finanční podpory na adaptaci svého bydlení, ap.

“Při zpracování našich požadavků jsme vycházeli ze zkušeností jiných českých měst. U jednotlivých požadavků také uvádíme příklady obcí, na které může Olomouc navázat,” říká mluvčí Jana Fafejtová.

“Naše požadavky jsou jen začátek. Chceme být partnery města při uskutečňování těchto změn a proto mimo jiné připravujeme seminář k tématice zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP). Připravujeme i další akce pro veřejnost,” dodává člen Klimatické koalice Olomouc Pavel Solanský.