Olomouc bude rozhodovat o opatřeních proti změně klimatu. Připojí se k městům jako Vídeň nebo Paříž?

Olomoučtí zastupitelé budou 16. listopadu rozhodovat o přistoupení města k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Přistoupením k iniciativě by se Olomouc dobrovolně zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů a ke zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu. Zastupitelé by tím ukázali, že berou klimatické změny vážně a otevřeli by si dveře k možnostem spolupráce a sdílení zkušeností s dalšími městy. Zařadili by se po bok Prahy, Brna, Vídně nebo Paříže.

„Primátor Žbánek se již dříve nechal slyšet, že věří, že Olomouc bude příkladným městem a že se bude dařit pro klima vhodná opatření realizovat. Teď má šanci ukázat, že to nebyly jen plané řeči,“ připomíná mluvčí Klimatické Koalice Olomouc Pavel Solanský. „Olomoucký kraj je přitom změnami klimatu silně zasažen, patří mezi nejohroženější kraje v Česku z hlediska výskytu sucha,” dodává Solanský.

Pokud Olomouc k Paktu přistoupí, vytvoří do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima, jehož součástí musí být plány konkrétních opatření ke snížení emisí, včetně dlouhodobé vize a návrhy konkrétních činností ke zvýšení odolnosti města vůči negativním projevům klimatické krize.

“Právě konkrétní opatření a kroky jsou to, co Olomouci teď nejvíce chybí. Akční plán by městu pomohl sjednotit a konkretizovat již vytvoření strategické dokumenty rozvoje. Samotnou účastí v Paktu město získává metodickou podporu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři, možnost propagace svých aktivit a především širší možnosti jejich financování. Nepřistoupení k iniciativě Paktu by byla promarněná šance pro budoucnost města,“ vysvětluje Solanský.

Klimatická koalice Olomouc je otevřený kolektiv občanů a zástupců organizací usilující od listopadu 2019 o řešení ekologických problémů a ochranu životního prostředí v Olomouci a Olomouckém kraji. Našimi dlouhodobými cíli jsou zastavení negativního lidského působení na klima, adaptace na již nevratné změny a dosažení klimatické spravedlnosti.

Více informací o Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima jdou k dispozici na:

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/

https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru