Odpověď magistrátu na naše požadavky není dostatečná

Na naše konkrétní požadavky adaptačních a mitigačních opatření nám olomoucký magistrát odpověděl v dubnu letošního roku. Tuto odpověď jsme analyzovali a probrali s odborníky. Jakkoliv si vážíme toho, že město má vůli věnovat se této problematice, realizace opatření v praxi není dostatečná a připravené plány a koncepce nereflektují urgenci současné klimatické situace. Na základě toho odpovídáme konkrétními dotazy a návrhy. Věříme, že když už pandemie pominula, tak tentokrát nebudeme čekat na odpovědi dva měsíce.