Na zasedání zastupitelstva 29.6. jsme nechyběli

Dnes se mělo podle vyjádření, které nám zaslalo SMOl v čele s primátorem na zasedání zastupitelstva města hlasovat o přistoupení k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. A jak to dopadlo? Tento zásadní bod nebyl ani zařazen do programu zasedání.
Ve stejném vyjádření píše Ing. Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení, že “vedení města si je vědomo rizik a dopadů současné globální změny klimatu”. Jak tomu můžeme věřit, když na vlastní oči vidíme liknavost města a neochotu řešit vypouštění emisí skleníkových plynů, hlavní příčiny klimatické změny?

Podívejte se na náš projev:

nebo si přečtěte jeho znění přímo zde:

Vážené dámy, vážení pánové,

jmenuji se Mgr. Jakub Urbanec a zastupuji zde Klimatickou koalici Olomouc, jako její člen a zodpovědný občan České republiky. Promlouvám zde k Vám proto, že našich 13 ekologických požadavků na město Olomouc je pro nás neodmyslitelných pro budoucnost všech živých bytostí. Jako živočišný druh jsme na zemi přežili tisíce let bez nových silnic nebo aquparku, ale nepřežijeme ani pár dní bez pitné vody, nepřežijeme ani pár minut bez dýchatelného vzduchu.

Vážíme si rozsáhlé odpovědi na naši výzvu. Konzultovali jsme ji s odborníky na jednotlivá témata a před několika dny jsme naši reakci zaslali na Vaše e-maily. Přestože jsou prováděny některé dílčí kroky v adapatačních a mitigačních opatřeních, realizace je příliš pomalá a nedostatečná. Četba odpovědi pana Bogocze, respektive pana primátora, byla pro nás místy velkým zklamáním.

Dnes chceme upozornit na slova ve Vaší odpovědi k bodu 1. ohledně přistoupení k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, kde píšete, cituji: “předpokládáme, že hlasování o přistoupení proběhne na červnovém zasedání.” Tento bod nebyl ani zařazen do návrhu programu! To je pro nás opravdu velké zklamání a neskrýváme své rozhořčení.

Tvrdíte, cituji: “vedení města si je vědomo rizik a dopadů současné globální změny klimatu.” Jak vám, pane primátore, vážená rado, můžeme věřit, že berete klimatickou krizi vážně, když vidíme Vaši liknavost? Je to tím méně pochopitelné, že rada města o přistoupení k paktu Starostů a primátorů jednala už na podzim loňského roku dávno před koronavirovou krizí. Nezbývá nám tedy než předpokládat, že ochranu přírody nadále nepovažujete za důležitou. To vše v době, kdy padají globální teplotní rekordy, za kterými následují přívalové deště, záplavy nebo jiné přírodní katastrofy. Chceme vizi! Řešte klimatickou krizi!

V naší odpovědi vám píšeme o mnoha různých řešeních. Navrhujeme organizační změny v rámci magistrátu, odběr elektřiny pocházející 100% z obnovitelných zdrojů, nebo novou certifikaci hospodaření v městských lesích, vedoucí k větší udržitelnosti. Reagujeme také na nedostatečné zadržování vody ve městě a okolní krajině.

Uvědomujeme si, že město přišlo o značnou část rozpočtu a je nuceno šetřit, ovšem musíme si uvědomit, že současná situace musí být chápána jako příležitost. Nyní je čas, kdy musíme změnit starý způsob myšlení a opravdu začít měnit město k lepšímu, chápejte, udržitelnému obrazu. Začít můžeme tím, že se soustředíme na levná a rychlá opatření, která však ve větším měřítku vedou k významným změnám. Může to být například to, že místo asfaltu vydláždíme parkoviště zasakovací dlažbou, na silnici namalujeme opravdu smysluplný jízdní pruh pro cyklisty nebo rozšíříme bezbariérové pěší zóny v centru města. Omezením automobilové dopravy, jakožto největšího znečišťovatele ovzduší ve městě, se uleví našim plicím a na větší vytíženosti MHD vydělá i městská kasa. Opravdu to není tak složité, jen musíte chtít.

Proto apelujeme na vaši odpovědnost řešit klimatickou krizi rychlým tempem a s velkou razancí, které odpovídají závažnosti situace. Přírodní zákony neodpouštějí! Nejen Vaše lhostejnost ke klimatu, bude znamenat utrpení všech! Vaše kroky budeme sledovat a informovat o nich olomouckou veřejnost.