Komunální odpad: Víme co s ním? (promítání + beseda)

Komunální odpad: Víme co s ním? (promítání + beseda)

Chcete se dozvědět víc o tom, jak řešit odpadovou krizi na různých úrovních? Přijďte 8.9. 2020 v 17:00 do Skautského institutu na Dolním náměstí 38. A pozvěte své přátele - akci najdete také na naší FB stránce: https://www.facebook.com/events/632227000763026.

Program:

Promítání filmu Kryštofa Zvolánka: Mezi odpady

Dokument Mezi odpady hledá skrze zaměstnance technických služeb ve Zlíně odpověď na otázku, zda mohou přijít změny v nakládání s odpady od lidí, nebo je musí připravit zákon.

Beseda s Ing. Ivo Kropáčkem

Současná situace u nás, recyklace, likvidace, prevence vzniku odpadů, aktuální legislativní rámec v ČR i EU, možnosti řešení včetně obecní/krajské úrovně.

Unikátní pracovní projekce dokumentu K. Zvolánka: Shabbat Elevator

Jaký mají k recyklaci a odpadům vztah pradávné starohebrejské myšlenky a texty, ze kterých vzešla současná euroatlantická a postupně i globální spotřební kultura?

Vystupují

Ing. Ivo Kropáček

Vystudoval odpadové hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně. Nyní má na starost prosazování lepších recyklačních služeb pro domy a byty či legislativy podporující prevenci odpadu v Hnutí DUHA. Napsal několik publikací, počínaje odbornými studiemi přes manuály pro radnice až po vzdělávací brožurky pro děti. Velkou část svého pracovního času věnuje také spolupráci s městy a obcemi. Je členem Rady odpadového hospodářství, poradní instituce Ministerstva životního prostředí.

Kryštof Zvolánek

Pochází z Olomouce. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studuje střihovou skladbu a souběžně katedru dokumentární tvorby na FAVU. Ve své autorské tvorbě se věnuje především tématům udržitelnosti a environmentalistiky.