Jak se politické strany staví k životnímu prostředí? Názory ANO a SPD zůstávají neznámé. Nejlépe z průzkumu vyšli Spojenci.

Jak se politické strany staví k životnímu prostředí? Názory ANO a SPD zůstávají neznámé. Nejlépe z průzkumu vyšli Spojenci.

OLOMOUC - Klimatická koalice Olomouc oslovila politická uskupení kandidující do krajských voleb 2020 v Olomouckém kraji s řadu otázek týkajících se životního prostředí a ochrany přírody a klimatu. Hnutí ANO a SPD otázky občanské iniciativy ignorovala. V hodnocení dopadli nejlépe Spojenci (TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc, KDU-ČSL) a Piráti a Starostové, následuje KSČM a ČSSD. Nejhůře skončila ODS.

Statisíce voličů z olomouckého kraje od politiků očekávají, že se začnou ekologickými problémy vážně zabývat. Témata, jako jsou dostupná zeleň, stav krajiny, klimatická změna a sucho či veřejná doprava, se týkají každodenního života prakticky kohokoli. Proto jsme pohoršeni, že výherce minulých krajských voleb, Hnutí ANO, se rozhodlo i po urgencích naše otázky ignorovat. Ukázali tím, že zdaleka nekladou důraz na životní prostředí, ve kterém žijí nejen jejich voliči, a nelze od nich očekávat, že budou řešit například problém stále vážnějších period sucha. Olomoucký kraj je přitom z hlediska výskytu sucha jeden z nejohroženějších v Česku“ upozorňuje členka Klimatické koalice Olomouc Zuzana Vachůnová.

Otázka přístupu k probíhajícím změnám klimatu je dnes zásadní. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje v tomto nezastávají jasné stanovisko. Nelze tedy předpokládat, že tyto strany budou aktivně prosazovat taková řešení, která budou předcházet dopadům klimatické změny,“ říká mluvčí Klimatické koalice Olomouc Pavel Solanský. „Naopak jsme potěšeni, že všechny strany přiznávají, že Olomoucký kraj je změnami klimatu ohrožen a hlásí se ke svým povinnostem krajských zastupitelů s klimatickou změnou bojovat,“ dodává.

Změny klimatu jsou nejvážnějším problémem lidstva. Za posledních šedesát let narostla průměrná roční teplota v ČR o 2 °C a od roku 2014 se potýkáme s opakujícími se obdobími sucha. Tyto závažné skutečnosti si nejvíce uvědomují Spojenci. V těsném závěsu následují KSČM a Piráti a Starostové. Na chvostu se umístili ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje, kteří neodpověděli jednoznačné ano na otázku, zda změna klimatu způsobená člověkem probíhá.

Otázky v kategorii ochrany půdy byly zaměřeny především na postoj kandidujících subjektů k aktuální kauze zastavění 44 ha zemědělské půdy nejvyšší kvality budovami tzv. biomedicínského centra pod taktovkou firmy GEMO. [2] Proti tomuto záměru se nejostřeji staví Piráti a Starostové a Spojenci, kteří preferují zachování cenné půdy namísto dalšího zastavování průmyslovými halami. Naopak ODS a ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje zábor půdy spíše podporují.

U otázek týkajících se investic do udržitelné dopravy a do opatření na předcházení a přizpůsobení se změnám klimatu překvapivě propadli Piráti a Starostové. Uškodil jim fakt, že by méně než jiné strany investovali do zmíněných opatření.

Co se týče stavu lesů, zadržování vody v krajině a stavby nových vodních děl, hodnotí Klimatická koalice Olomouc nejlépe odpovědi Pirátů a Starostů a Spojenců. Obě strany mají jasno v tom, že suchu nejlépe zabráníme obnovením přirozeného stavu lesů a realizací přírodě blízkých opatření jako jsou mokřady, remízky atp. Tyto řešení jsou podle nich levnější, rychlejší a účinnější než stavba přehrad. Naopak KSČM a ODS se spíše přiklánějí k vodním stavbám a obě strany podporují výstavbu kontroverzní přehrady Skalička na řece Bečvě. Proto se v hodnocení umístili až na konci.

Podívejte se na popis metodiky hodnocení, kompletní odpovědi a výsledky.