O nás

Klimatická koalice Olomouc (KKO) je otevřený kolektiv občanů a zástupců organizací usilující od listopadu 2019 o řešení ekologických problémů a ochranu životního prostředí v Olomouci a Olomouckém kraji. Našimi dlouhodobými cíli jsou zastavení negativního lidského působení na klima, adaptace na již nevratné změny a dosažení klimatické spravedlnosti.

Proč se organizujeme: Protože politické vedení naší obce, kraje i státu málo rozpoznává naléhavost reakce na globální klimatickou změnu. Země se ohřívá, podnebí se mění, i blízko domova pozorujeme vysychání lesů a mizení vody z krajiny. Narušení klimatických vlastností Země je vědecky dokázáno, nárůst teploty a pokles rozmanitosti přírody lze spočítat. Většinu změn způsobují lidé hlavně spalováním fosilních paliv, které zapříčiňuje kumulaci skleníkových plynů v ovzduší, a devastováním krajiny.

Co zdůrazňujeme: Potřebu systémových opatření, jež ale musí být sociálně a environmentálně citlivá. Vedeme dialog se zástupci veřejné správy, vyjednáváme s politiky. Usilujeme o aktivní, zodpovědný a příkladný postoj vedení statutárního města Olomouce a dalších vlivných aktérů jako Olomoucký kraj nebo Univerzita Palackého v Olomouci ve vztahu k probíhajícím změnám klimatu.

Co odmítáme: Poslouchat líbivé lži, že český člověk za nic nemůže a nic nezmění, nebo že vztah k životnímu prostředí je výhradně věcí jednotlivce. Nejde zavírat oči před katastrofickými scénáři, které nás dle vědců čekají v případě, že se nezačneme starat o Zemi. Odmítáme také spolupracovat s nedemokratickými politickými stranami a velkými znečišťovateli životního prostředí. Jsme proti zlehčování klimatické krize a považujeme za absurdní popírání vlivu člověka na podnebí.

Koordinujeme proto vzájemnou podporu a spolupráci jednotlivců i organizací reagujících na změnu klimatu a ochranu životního prostředí. Jako otevřená a nehierarchická skupina vítáme kohokoliv podobně smýšlejícího a ochotného zapojit se do naší činnosti. Naše skupina zahrnuje lidi různých profesí, studenty, akademické pracovníky, umělce, politiky a odborníky na environmentální problematiku. Podporujeme občanskou iniciativu a odpovědnost.

Nejsme právnickou osobou, profesní zájmovou skupinou, politickou stranou či hnutím ani nejsme podřízeni žádné straně. Nejsme nikým placeni. Zviditelňujeme globální problém, nikoli sebe.